Tekst

Protocol voor afdelingen

Protocol en leidraad voor afdelingen t.b.v. verwerven van beeldende kunst

Hieronder volgt een leidraad van de Kunstcommissie Erasmus MC voor afdelingen die kunst willen aanschaffen voor hun openbare ruimte.*

De Raad van Bestuur draagt actief uit dat in openbare ruimtes een aangenaam klimaat wordt geschapen met behulp van bijzondere beeldende kunst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote Openbare Ruimte (BOR) en ‘overige’ openbare ruimte.  Onder ‘overige’ vallen bijvoorbeeld stafafdelingen, verpleeg- en ingreepafdelingen, poli’s. Wanden en ruimtes op afdelingen behoren tot de ‘overige’ openbare ruimte. De afspraak binnen de Service Organisatie / huisvesting en  Service Organisatie / facilitair bedrijf is dat de wanden WIT zijn.

De Raad van Bestuur verzoekt de kunstcommissie:

 1. Op vraag van afdelingen adviezen over beeldende kunst te verstrekken aan afdelingen / thema’s;
 2. alle voorstellen over beeldende kunst van afdelingen / thema’s te beoordelen voorafgaande aan uitvoering
 3. en daarbij samen te werken met Beleid Openbare Ruimte (BOR).

Daaruit volgt dat ideeën voor beeldende kunst in een vroeg stadium ter toetsing dienen te worden voorgelegd aan de kunstcommissie Erasmus MC. Plaatsing geschiedt in overleg met kunstzaken en na toestemming van de Service Organisatie/ facilitair bedrijf, beleid openbare ruimte (BOR).

 

Voor plaatsing van images van natuur die vallen binnen de gestelde kaders van Healing Environment zullen binnenkort demarcatie-afspraken worden gemaakt met diverse partijen, waaronder BOR. De gedachten gaan daarbij uit naar plaatsing van Healing Environment-images op plekken waar pijn en onzekerheid voor patiënten het grootst zijn. Voorbeelden: (wachtruimte van) MRI-scankamers, behandelkamers, prikkamers, vercouverkamers.

 

Uw verzoek valt in de categorie ‘overige’ openbare ruimte

Wie en wat

U kiest kunstwerken, uw keuze legt u voor aan de kunstcommissie Erasmus MC. De kunstcommissie beslist en adviseert hiermee de RvB. De afdeling/thema betaalt de kunstwerken, de lijst en plaatsing.

De keuze voor de plaats van beeldende kunst bespreekt de afdeling met de adviseur kunstzaken en legt de afdeling voor aan de adviseur openbare ruimte bij het facilitair bedrijf conform beleid openbare ruimte.

Uitgangspunten voor kunst in Erasmus MC:

 • Het is de bedoeling een bijzonder, goed en prettig verblijfsklimaat te laten ontstaan voor patiënten, bezoekers en medewerkers;
 • primair doel is de mensen af te leiden met beeldende kunst, zodat men even niet met ziekte en onzekerheid bezig te zijn;
 • u realiseert zich bij het maken van keuzes dat u niet voor thuis koopt. Kunstwerken worden immers geplaatst in de openbare ruimte waar gedurende meer jaren iedereen kan komen;
 • de kunstcommissie hecht waarde aan verplaatsbare kunstwerken uit een sterk oeuvre van een goede beeldend kunstenaar met ervaring. Het gaat om werk dat langdurig interessant is om naar te kijken. Keuzes maken, vraagt kijkervaring. Een CV van de kunstenaar waarop locaties staan waar werk eerder is geëxposeerd kan u helpen (zie ook onder kopje ‘mogelijkheden’);
 • u tracht een vorm van eenheid op een afdeling te scheppen (dat kan bijvoorbeeld met meer kunstwerken van één hand of met samenhangende kunstwerken)

Procedure en wat verwachten wij van u:

 • U doet het voorwerk en gaat op zoek naar beeldende kunst die aan bovenstaande uitgangspunten voldoet;
 • u houdt daarbij rekening met de ruimte waar het werk zal worden geplaatst en kijkt of beeldende kunst daar tot zijn recht kan komen;
 • leg uw keuze met visuele documentatie en CV van de kunstenaar evenals visuele documentatie over de ruimte waar het wordt geplaatst voor aan de kunstcommissie Erasmus MC vóórdat u afspraken maakt met een kunstenaar, interieur architect, projectleider of derden.
 • de kunstcommissie Erasmus MC toetst uw plan aan de uitgangspunten van het kunstbeleid en informeert u over haar bevindingen. Zij laat u – beargumenteerd – weten of uw plan voldoet aan de beleidsuitgangspunten. Negatieve adviezen over kwaliteit- en beheersaspecten van beeldende kunst zijn bindend.
 • na aankoop verstrekt u de door kunstzaken gewenste informatie over kunstenaar en kunstwerk aan kunstzaken Erasmus MC t.b.v. de database kunstcollectie en documentatiemap kunstenaar.
 • de voorkeur gaat uit naar onderhoudsarm werk. Geen mechanische werken of werken die elektriciteit nodig hebben (geen stekker);
 • zorg dat foto’s en werken op papier zijn ingelijst in een professionele kunstlijst t.b.v. langdurig behoud en beheer van de kunst. Bijvoorbeeld met lijsten van Ron de Hoog lijsten Maassluis of Profilex, Amsterdam. Bijvoorkeur geen werk achter plexiglas (dibond) i.v.m. beheer en opbouw van de kunstcollectie lijst en foto zijn niet meer te scheiden.
 • de kunstcommissie kiest m.n. voor demontabel en verplaatsbaar werk i.v.m. wijzigingen in de functionele gebouwen en met de aanstaande verhuizing naar de nieuwbouw in het bijzonder.

Handig om te weten:

 • In gangen en op afdelingen kunt u in geval van twee dimensionaal werk over het algemeen beter een liggend dan een staand formaat plaatsen. De ervaring leert dat een maximale hoogte van 70 cm per werk gewenst is op afdelingen met plafonds tot 2.40 m;
 • de kunstcommissie honoreert geen werk in opdracht gemaakt.
 • muurschilderkunst, prints en/of folies, fotobehang op wanden en muren worden niet gehonoreerd door de kunstcommissie Erasmus MC. Omdat deze niet demontabel en verplaatsbaar zijn;
 • extra verlichting en plaatsing van vitrines t.b.v. kunstwerken behoren tot de verantwoordelijkheid van de afdeling/thema en dient te voldoen aan normen van de directie huisvesting.

Wat kunt u van de kunstcommissie verwachten:

Het kunstwerk maakt na aankoop deel uit van de kunstcollectie Erasmus MC met als gevolg dat:

 • kunstzaken service verleent op het gebied van registratie, beheer en behoud van het kunstwerk;
 • kunstzaken de plaatsing begeleidt van het werk in de ‘overige’ openbare ruimte;
 • kunstzaken voor fotograferen en documenteren zorgt van het werk in de openbare ruimte;
 • in geval van ontzamelen zal kunstzaken mogelijk werk in opslag nemen;
 • kunstzaken in overleg met de afdeling kunstwerken kan herplaatsen in de organisatie.

Samenwerking met BOR

De kunstcommissie werkt nauw samen met het facilitair bedrijf bij het invullen van Beleid Openbare Ruimte (BOR). De keuze voor de plaats van de beeldende kunst maakt u in overleg met kunstzaken Erasmus MC en wordt besproken met BOR en de brandweer.

Praktische informatie

U kunt voorstellen voorzien van documentatie en CV kunstenaar en visuele documentatie over de ruimte aanleveren bij Lydia Bogtstra, adviseur kunstzaken en secretaris van de kunstcommissie Erasmus MC l.bogtstra@erasmusmc.nl. Adviseur beheer openbare ruimte:  Irene Plinck.

 

Leden van de Kunstcommissie Erasmus MC:

Mw  M.C. Vos, arts microbioloog, voorzitter: dagelijks bestuur

Dhr. G. Kazemier, universitair medisch specialist dagelijks bestuur

Dhr. R.J. Baatenburg de Jong, KNO,

Dhr. J. Holstege, universitair hoofddocent

Dhr. F.C. Verhulst, kinder- en jeugdpsychiatrie

 

Raadgevende leden:

Dhr. A. Westerlaken, lid Raad van Bestuur

Dhr. H.C.A.M. Vink, directeur Programma Organisatie / Nieuwbouw

Mw. A. Teune, Service Organisatie / facilitair bedrijf  BOR

Mw. S. Willems, Service Organisatie / projectmanagement

Mw. L.H. Bogtstra, Service Organisatie / kunstzaken (conservator, coördinator)

 

Mogelijkheden:

De kunstcommissie heeft in de afgelopen 10 jaar ervaring opgebouwd. U kunt daar gebruik van maken en advies inwinnen bij kunstzaken Erasmus MC: Lydia Bogtstra l.bogtstra@erasmusmc.nl

Aantal suggesties waar u dikwijls de door de kunstcommissie beoogde kwaliteit kunt vinden:

Wilfried Lentz, Rotterdam, Ram, Rotterdam; Nederlands Fotomuseum, Rotterdam; Galerie Van Kranendonk, Den Haag; Steendrukkerij, Amsterdam; Galerie Akinci, Amsterdam; Galerie de Expeditie, Amsterdam, Willem van Zoetendaal, Amsterdam; Micheline Swajcer, Antwerpen, Londen Serpentine Gallery London http://www.serpentinegallery.org / zoek onder edities, of via Parkett, Zürich  http://www.parkettart.com / edities  …

 

* voor omvangrijke bouwprojecten met bouwkosten van 1 miljoen euro en meer kan de afdeling aanspraak maken op de PKE Percentage Regeling Beeldende kunst Erasmus MC:  lees verder onder Kunstadvies