Tekst

Kralingen | Cor van

[tab:Werk]

[tab:Overzicht]

Cor van Kralingen was beeldhouwer, medailleur, kunstschilder en illustrator. Voor het Dijkzigt Ziekenhuis, het voormalige gemeenteziekenhuis, heeft hij 16 reliëfs gemaakt met koppen van bekende wetenschappers uit de Westeuropese medische geschiedenis. Deze grote tableaux  van kalkzandsteen waren aan weerskanten van een trappartij bij de hoofdingang geplaatst.

In de jaren 70 van de vorige eeuw is de ontsluiting van de hoofdingang van Dijkzigt gewijzigd en een verhoogd parkeerdeck gemaakt. Op deze plaats is nu het terras van de huidige tijdelijke hoofdentree van het Erasmus MC.

Met deze verandering en de bouw van Sophia Kinderziekenhuis is een amfitheater verschenen in de jaren 80 van der vorige eeuw. In de wand die het theater afsloot van de Wytemaweg waren de reliëfs van Van Kralingen opgenomen totdat bouwvoorbereidingen om een herziene entree tot Sophia kinderziekenhuis vroegen.

Sinds die tijd zijn de 16 kalkzandstenen reliëfs schoongemaakt en opgeslagen in afwachting van herplaatsing in de nieuwbouw.

In het Z-gebouw staat een klein kalkzandstenen beeldje van Van Kralingen in de entreehal aan de ‘s-Gravendijkwal.

[tab:Biografie]

1908-1977

Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten en technische wetenschappen

[tab:Website kunstenaar]

[tab:END]