Tekst

Horvers | Toine

[tab:werk]


[tab:overzicht]

“Mijn werkuitgangspunt is altijd ‘beweging’/ ’energie’ geweest. In de laatste jaren heeft zich dat steeds meer toegespitst op verzamelingen/samenballingen van gegevens die bewegingen/processen in kaart brengen, en waarbij dat in kaart brengen zèlf ook als een vorm van energie beschouwd wordt. Zo ook de latijnse benamingen van anatomische delen van het lichaam. Het lichaam zelf – en bijzonder het hoofd, en daarin bijzonder de hersenen – is voor mij de grootste en boeiendste samenballing van energie, als idee, maar ook letterlijk, als je alle namen, zowel als klank en ook als beeld (geschreven over en achter en door elkaar) hoort of ziet: de vibratie van al die bewegingen in klank of beeld.” (Toine Horvers, september 1997)

Horvers is ook steeds bezig met ‘ruimte’. Soms ‘bouwt’ hij ruimte, zoals een architect, soms ‘kneedt’ hij ruimte, zoals een beeldhouwer. Daarbij spelen ‘tijdstip’ en ‘tijdsduur’ een omkaderende rol. In zijn beeldende werk speelt tijd dikwijls een rol. Meer uitgesproken in zijn klankwerken: wanneer en hoe lang duurt een “klankbouwwerk”?

Als beeldend kunstenaar stelt Toine Horvers zich tegenwoordig nogal eens op als ‘regisseur’ van het kunstwerk: hij bedenkt het concept, maar is zelf bij de uitvoering ervan nog slechts vanuit de zijlijn aanwezig; het zijn meestal anderen die ‘het’ ‘doen’. Horvers is dan toeschouwer met de toeschouwers.

Voor het Erasmus MC maakte Horvers een aantal tekeningen op betonnen wanden bij neurowetenschappen (Ee 12 liftcaré). Hij liet het beeld van de schedel ontstaan uit geschreven latijnse teksten die de benamingen van onderdelen in het hoofd aangeven. Later heeft hij voor een uitbreiding van neurowetenschappen op Ee1 in de liftcaré een tekst werk gemaakt. Op deze verdieping is het skillslab gevestigd. Een plek waar kennis van anatomie een vereiste is. Het kunstwerk toont  ‘open’ geformuleerde operatieverslagen die in ledtekst voorbij komen. Het is een open-source-werk. Tot op de dag van vandaag kan elke wetenschapper of chirurg passende tekst aanleveren bij de kunstenaar.

In opdracht van de Raad van Bestuur maakte Toine Horvers een werk in oplage waarop het faculteitsgebouw een prominente rol speelt. In dit werk ontstonden de uit tekst opgebouwde wolken die menig wetenschapper in de faculteitstoren voorbij heeft zijn drijven.

[tab:biografie]

1947, woont en werkt in Rotterdam
[tab:website]

www.toinehorvers.nl